Katrina Brown: Friksjon i friluftslivsutøvelse og -eierskap: Ekspanderende muligheter, smalere deltakelse?

Tid: - -
Sted: Møterom Tinget, Bygdeforskning, 4. etasje Idrettssenteret DragvollLast ned bygdeforskningsseminaret_katrina_brown.pdf (46.74 kb)


Tidligere seminar