Matvarekrise: Globale årsaker - rettferdige løysingar

Tid: - -
Sted: Møterom Tinget, Bygdeforskning, 4. etasje Idrettssenteret Dragvoll


Tidligere seminar