Rob Burton: Erfaringer med tørke, liberalisering og vekst i landbruket i klimaendringenes tid – en historie fra New Zealand

Tid: - -
Sted: Møterom Tinget, Bygdeforskning, 4. etasje Idrettssenteret DragvollLast ned bygdeforskningsseminaret_rob_burton.pdf (173.60 kb)


Tidligere seminar