Brit Logstein

Cand.polit (helsefremmende arbeid)

Foto - [navn]
Stilling: Stipendiat / Forsker

Telefon: +47 73 82 01 84
Mobil: +47 995 82 386
E-post: brit.logstein@bygdeforskning.no

Brit Logstein har master of phil. i helsefremmende arbeid fra Universitet i Bergen. Hun er ansatt som doktorgradsstipendiat på prosjektet `Ulykker i landbruket`. Hun fokuserer i sitt prosjekt blant annet på hvordan `nære` og `fjerne` rammebetingelser henger sammen med bønders livskvalitet og trivsel. I tillegg til dette prosjektet, er hun også opptatt av folkehelse, og hva som bidrar til å fremme helse og en sunn livsstil i en befolkning. Hun har også vært ansvarlig for undersøkelsen Trender i norsk landbruk som gjennomføres annethvert år ved Norsk senter for bygdeforskning.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter