Gunn-Turid Kvam

Dr.ing.

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 67
Mobil: +47 412 11 814
E-post: gunn.turid.kvam@bygdeforskning.no

Kvam er utdannet landbruksøkonom og siviløkonom. Forskningskompetansen ligger innen temaene bedrifts- og næringsutvikling. De siste årene har forskningen i hovedsak vært knyttet til lokale mat- og reiselivsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring fra evaluering, utredning og mer utviklingsrelatert arbeid. Metodemessig ligger kompetansen på kvalitative studier, mens det teoretiske ståsted i hovedsak har vært på innovasjon, nettverk og organisering. Forskningsinteressen ligger i hvordan bygder og regioner kan organiseres og utvikles for å sikre verdiskapning og bosetting.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner