Katrina Rønningen

Dr.polit. (geografi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 66
Mobil: +47 418 44 843
E-post: katrina.ronningen@bygdeforskning.no

Dr.polit (geografi) Katrina Rønningen er forskningsleder og seniorforsker ved Bygdeforskning. Hun har arbeidet mye med norsk og internasjonal landbrukspolitikk og problemstillinger knyttet til landbrukets multifunksjonelle rolle, kulturlandskap og klima. Marginalisering, kommersialisering og vern i distriktene er stikkord for hennes innfallsvinkel til å studere næringsutvikling i utmark, arealbruk og arealpress i innland og i kystsonen knyttet til havbruk. Rovdyrproblematikk, arealbruk og arealpress i sørsamiske reindriftsområder, reiseliv og arealforvaltning er andre stikkord.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner

Prosjekter