Lars Rønning

PhD (bedriftsøkonomi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 62 47 14 39
Mobil: +47 907 7 2 701
E-post: lars.ronning@bygdeforskning.no

Lars Rønning har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø. Doktoravhandlingen (2008) tar for seg betydningen av sosial kapital for ruralt entreprenørskap. Med entreprenørskap som kjernekompetanse har han studert nyskaping på norske gårdsbruk, innovative bygdemiljøer og kommunens rolle i næringsutviklingsarbeidet. Senere års forskningsprosjekter Rønning har medvirket i inkluderer generasjonsskifte i landbruket, landbrukets tilpasning til klimaendringer, bruk og vern av vernede områder, samt evalueringer av en rekke offentlige næringsrettede virkemidler.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter