Linn Heidi Vinje

Foto - [navn]
Stilling: Kontorleder

Telefon: +47 73 82 01 62
Privat telefon: +47 72 89 22 39
Mobil: +47 936 68 599
E-post: linn.heidi.vinje@bygdeforskning.no

Linn Heidi Vinje er kontorleder ved Bygdeforskning. Hennes viktigste ansvarsområder er innenfor administrasjon, økonomi og personalarbeid. Hun er også sekretær for styret på Bygdeforskning. Vinje er utdannet innen økonomi og administrasjon, og har hatt teknisk ansvar for flere større arrangement i regi av Bygdeforskning.

Foto - [navn]