Oddveig Storstad (sluttet juni 2015)

Dr.polit. (sosiologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 59 24 25
Mobil: +47 481 19 497
Faxnr: +47 73 59 12 75
E-post: oddveig.storstad@bygdeforskning.no

 

Oddveig Storstad er dr.polit (sosiologi) fra NTNU, 2007. Hun har hovedsakelig arbeidet med tema knyttet til forbruk av mat og forbrukertillit. Studier av hvordan forbrukerholdninger og -adferd påvirker markedet for norskprodusert mat generelt, og økologisk mat spesielt har stått sentralt i flere av hennes studier. Andre tema er matvarekvalitet, mat og risiko, herunder genmodifisert mat. Storstad har også utført forskning på andre tema innenfor bygdesosiologien.

 

 

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

2015

Paper

Andre faglige publikasjoner