Reidar Almås

Dr.philos. (sosiologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 69
Privat telefon: +47 72 85 32 03
Mobil: +47 924 85 399
E-post: Reidar.Almas@bygdeforskning.no

Reidar Almås er utdanna sosiolog frå Universitetet i Bergen og vart doktor philos på ei avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Almås har publisert ei rekkje bøker, mellom andre Norsk jordbruk - det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995), Norges landbrukshistorie (2002) og Norsk matmakt i endring (2015), den siste saman med Hilde Bjørkhaug og Jostein Vik. Han har vore professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim, der han har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning. Som pensjonist arbeider han med publisering  og anna formidling i deltidsstilling ved Bygdeforskning og er professor emeritus ved NTNU. 

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

Rapporter

2015

Paper

Andre faglige publikasjoner

Prosjekter

2004 - 2007
1998 - 2002
2003 - 2005
2005 - 2005
2007 - 2010
2010 - 2014