Reidun Heggem (sluttet mai 2017)

Phd (sosiologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 971 17 193
Mobil: +47 971 17 193
E-post: reidun.heggem@bygdeforskning.no

Heggem sitt forskingsfelt dreier seg rundt rekruttering til landbruket og problemstillingar knytta til kvinner i landbruket. Heggem er seniorforskar ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennar avhandling fokuserar på overgangen frå å vere bonde i tydinga produsent av mat og fiber til å verte bonde i tydinga forsørgjar av ei lang rekke gode av produkt, service og symbolsk verdi.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner