Arild Blekesaune

Dr.polit. (Sociology)

Foto - [navn]
Position: Senior Advisor

Telephone: +47 73 59 19 57
Mobil: +47 911 89 768
Fax: +47 73 59 12 75
E-mail: arild.blekesaune@svt.ntnu.no
Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

2016
2013
2012

Bøker

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner

Prosjekter