Forskningsområder

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

  • Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur
  • Ressursforvaltning, miljø og landskap, utmark
  • Næringsutvikling, landbruk og verdikjeden for mat
  • Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygder og byer, sentrum og periferi

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på og utvikle en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.

Nye Publikasjoner

BOK Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

PAPER Neo-productivism and political parties in the European Parliament

XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18.-21. august 2015, Aberdeen Scotland

Til arkivet