Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
21.09.2017
Med rettetast og viskelær i landskapet

Nokre gonger kjenner vi igjen historia vi fortel i landskapet vi ser. Andre gonger prøvar vi å tilpasse landskapet til historia vi ønskjer å fortelje.

Foto
Nyhetsbilde
31.08.2017
Utviklingen i matproduksjonen i Norge

Matproduksjonen i jordbruket i Norge har muligheter for å øke. Men om den skal øke så mye som målet om 20 prosent vil det sette store krav både til bøndene, myndighetene og forskningen. Utfordringene er først og fremst mangel på ledige hender og egnet areal. Samtidig er agronomisk kompetanse viktig for å opprettholde produksjonen og gjøre den bærekraftig.

Foto
Nyhetsbilde
24.08.2017
- Utviklingen på hjemstedet går i riktig retning - også på landet

Norsk senter for bygdeforskning har utarbeidet et notat for Adresseavisen, som tar for seg folks syn på utviklingen i Distrikts-Norge. Tallene er hentet fra Lokalsamfunnsundersøkelsen i 2016.

Foto
Nyhetsbilde
23.08.2017
Må bioøkonomien vokse stykkevis og delt?

Ingen motstander: Blå og grønn bioøkonomi har mye å tjene på å stå sammen, skriver gjestespaltist og direktør Harald A. Lein.

Foto
Nyhetsbilde
09.08.2017
Skal forske på små gårdsbruk

Forskere skal nå kartlegge små gårdsbruks betydning for matsikkerheten. Samtidig viser en ny måling at bøndene i svært stor grad baserer seg på flere inntektskilder.

Foto
Nyhetsbilde
08.08.2017
Mangfold i rovdyrforskningen

Norge har en omfattende rovdyrforskning. Denne forskningen gir solid kunnskapsstøtte til miljøforvaltningen.

Foto
Nyhetsbilde
07.08.2017
Årsmelding 2016

Årsmelding for 2016 er nå tilgjengelig. Her finner du stoff som omhandler vår forskning i tillegg til andre aktiviteter hos Bygdeforskning i 2016.

Foto
Nyhetsbilde
28.07.2017
Skrantesjuke, erfaring fra USA

Da skrantesjuke ble oppdaget, behandlet myndighetene utbruddet som en akutt nødssituasjon.

Foto
Nyhetsbilde
26.07.2017
Klimapolitikk og landbruk

Selv om de fremtidige utslippsnivåene er uklare, vil store kutt medføre en stor utfordring for norsk landbruk, skriver Jostein Brobakk, forsker ved Norsk senter for bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
16.07.2017
Folket, fjellet og Myllarguten

Frode Flæmseter skriver om naturglade mennesker i kamp – om naturen.

Foto
Nyhetsbilde
12.07.2017
Ulvens herjingar og sauebondens psykososiale helse av Reidar Almås
Foto
Nyhetsbilde
11.07.2017
Bygdeforsker nominert til pris for beste tidsskriftartikkel

Artikkel om anerkjennelse av hytteeiere kan vinne pris under den europeiske ruralsosiologiforeningens kongress i Krakow i juli.

Foto
Nyhetsbilde
29.06.2017
Kor kjem dette hatet mot sauebøndene frå?

Vi veit for lite om sauebondens psykososiale helse. Er det fordi forskarane er konfliktskye og vil unngå mediestyr? spør Reidar Almås i en kronikk i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
27.06.2017
Bygdeforskning åpner distriktskontor på Karl Johan

Norsk senter for Bygdeforskning etablerer seg nå i Oslo, med et eget distriktskontor på Karl Johan. Distriktskontoret, som skal drive med samfunnsvitenskapelige utredninger og analyser, leier lokaler av Landbruksforskning Karl Johansgate 41A og flytter inn etter sommerferien 1. august.

Foto
Nyhetsbilde
20.06.2017
Bygdeforsker i Mosambik

Bygdeforsker Pia Otte er for tiden på feltarbeid i Mosambik, hvor hun sammen med svenske og mosambikiske forskningspartnere tester ulike metoder for konservering av frukt.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Demensomsorg på gård
Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

BOK Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

PAPER Neo-productivism and political parties in the European Parliament

XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18.-21. august 2015, Aberdeen Scotland

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin