Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
14.01.2015
Bioforsk-konferansen 4.-5. februar 2015 – Hotell Scandic Hamar

Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø. Dette er overskriften for årets program, og vi ønsker med dette å belyse betydningen norsk landbruks- og miljøforskning har for samfunnet. Vi retter søkelyset mot landbrukets verdiskaping, utfordringer rundt matsikkerhet og viktige miljø- og klimapolitiske spørsmål.

Foto
Nyhetsbilde
22.12.2014
Ny kronikk: Bærekraftig intensivering?

Bærekraftig intensivering har i mange sammenhenger blitt lansert som veien å gå for landbruket. I denne kronikken problematiserer Jostein Vik og Magnar Forbord dette.

Foto
Nyhetsbilde
18.12.2014
Julehilsen fra Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning ønsker alle venner og samarbeidspartnere en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Vi holder stengt i jula og er tilbake mandag 05. januar.

Foto
Nyhetsbilde
17.12.2014
40 millioner kroner til forskning på overgangen til en smart bioøkonomi - "BIOSMART"

Hva kan være en potensiell erstatter for verdiskapningen fra en avtagende oljenæring i fremtiden? Hvordan skal vi på en best mulig måte klare et samfunnsmessig skifte fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser til en økonomi i større grad basert på fornybare ressurser?

Foto
Nyhetsbilde
11.12.2014
Tidlig formidling

Det tverrfaglige og internasjonale forskerteamet i AGRISPACE skal bidra til å framskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i Norge. Prosjektleder Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning, forteller at prosjektet legger stor vekt på brukerkontakten.

Foto
Nyhetsbilde
10.12.2014
Nytt prosjekt: Utredning av kommunestruktur for øykommuner uten fastlandsforbindelse

Bygdeforskning har fått i oppdrag fra ti norske øykommuner uten fastlandsforbindelser å utrede kommunestruktur for disse.

Foto
Nyhetsbilde
10.12.2014
Nytt prosjekt: Stedsattraktivitet

Damvad har sammen med Bygdeforskning fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å gjennomgå og vurdere bruken av midler i programkategori 13.50 til utvikling av stedsattraktivitet.

Foto
Nyhetsbilde
01.12.2014
Ny kronikk: Rett og plikt når du ferdes i marka

Vi observerer stadig reportasjer i media om konflikter mellom folk som på ulike måter beveger seg rundt i naturen. Konfliktene som beskrives dreier seg ofte om hva som skal være akseptable aktiviteter, akkurat der, akkurat da. Om hva som er greit og ugreit.

Foto
Nyhetsbilde
24.11.2014
Ny kronikk: Skogbrukets styrbarhet og skogeierpolitikk

I en kronikk i Nationen diskuterer bygdeforskerne Gro Follo og Jostein Vik muligheten for å styre skogbruksaktiviteten. Det er grunnleggende begrensninger i denne styrbarheten, men forskerne argumenterer for at styrbarhet – og dermed måloppnåelse – vil øke ved å etablere og realisere en skogeierpolitikk.

Foto
Nyhetsbilde
19.11.2014
Ny kronikk: Pluriaktivitet i landbruket

Jostein Vik har skrevet en kronikk der han understreker betydningen - i forskning og politikkutforming - av å se landbruksaktivitet i sammenheng med annen næringsaktivitet bøndene driver med. De fleste norske bondehushold er pluriaktive. Selv om man nå har fått et økt fokus på produksjon og produktivitet i landbruket må man ta utgangspunkt i situasjonen slik den er.

Foto
Nyhetsbilde
17.11.2014
Forskning må nå fram til brukeren

Det utføres mye jordbruksrelatert forskning i Norge, men vegen fra forsker til gårdbruker kan være lang og kronglete.  Det er vanskelig å få oversikt over hvilken forskning som gjøres, og forskere, landbruksrådgivere og bønder har ulike syn på hvem det er som har ansvaret for at forskningsresultater kommer næringa til gode. Dette viser utredninga Brukernes tilgang til jordbruksforskning, som blant annet Bygdeforskning har deltatt i.

Foto
Nyhetsbilde
28.10.2014
Reidun Heggem disputerer

Fredag 31. oktober disputerer Reidun Heggem til graden PhD i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen, Den nye «bonden» - mellom endring og kontinuitet. Empiriske studier av rekruttering til norske landbrukseiendommer sett i lys av det multifunksjonelle landbruket, gir ny kunnskap om rekruttering, og da spesielt med et kjønnsperspektiv.

Foto
Nyhetsbilde
27.10.2014
Nytt forskningsglimt: «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen

Siden både turismen og kysten er i endring må også kystturismen utvikles og tilpasses hvis den skal henge med i konkurransen og utnytte mulighetene. En vei til dette går gjennom samarbeid. I dette forskningsglimtet gir vi en populærvitenskapelig presentasjon av resultatene i prosjektet «Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme» («CoastTour»). Med utgangspunkt i fire kystturismeaktører har vi undersøkt ulike former for samarbeid. For å utvide perspektivet trekker vi også inn eksempler fra British Columbia i Canada.

Foto
Nyhetsbilde
14.10.2014
Utredning: Matproduksjonen på norske arealer kan økes

Det er mulig å øke matproduksjonen på dagens dyrkede areal og utmark i Norge. For å stimulere til dette kreves en viss omlegging i virkemidler. Dette er hovedkonklusjonen fra en utredning gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning, AgriAnalyse og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Foto
Nyhetsbilde
06.10.2014
Årets Samkulkonferanse er i Trondheim - 3. November. Meld deg på!

Mandag 3. november avholdes SAMKUL-konferansen 2014 i Trondheim. Der setter forskere tennene i mat og matsystemer, måltid og matproduksjon.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Structures
Strukturendringer i landbruket

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin