Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
05.10.2015
Ti dager igjen og fremdeles ledig plass

Mer enn syv bønder hver dag opplever en ulykke med personskade. Dette utdypes i konferansen «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» 15. oktober. Vi har enda plass til flere som ønsker å bli oppdatert på dette alvorlige, men også vanlige fenomenet i norsk landbruk.

Konferansen finner sted på Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum), 15. oktober 9.00 – 16.00. Konferansen er gratis, og plass gis etter prinsippet «først til mølla».

Foto
Nyhetsbilde
25.09.2015
Kronikk: Myten om kraftfôrpolitikken

I teorien skal verdien av grovfôrarealene øke dersom kraftfôret blir dyrere. Denne sammenhengen er imidlertid illusorisk, skriver seniorforsker Jostein Vik i en kronikk i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
18.09.2015
Ny bok: Kjønn og næringsliv i Norge

Boken "Kjønn og næringsliv i Norge" er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området. Seniorforsker Hilde Bjørkhaug er en av redaktørene bak denne boken.

Foto
Nyhetsbilde
14.09.2015
Bygdeforskningsseminar om Matmakt 10. november 2015, Konferansesenteret NHO Oslo.

Velkommen til seminar om Matmakt i Konferansesenteret NHOs lokaler i Oslo, 10. november 2015. Her kan vi by på ulike perspektiver på maktforhold og innovasjon i verdikjeden for mat. Forskere, aktører i verdikjeden for mat og stortingspolitikere kommer for å si sin mening om norsk matmakt i endring og forslag til forbedringer i verdikjeden for mat.

Foto
Nyhetsbilde
10.09.2015
Forskningsdagene 2015 - Hvilken mat på alle fat? Om matglede, matsikkerhet og mattrygghet.

Under dette arrangementet i Røst teaterbistro får vi presentert små smakebiter fra forskningsprosjektene til Bygdeforskning ("FORFOOD") og NTNU ("In food we trust?"). Vi får høre om trender innen kokebøker gjennom de siste 150 år, om hvordan folks matvaner gjøres til fjernsynsunderholdning i programserien "Helstrøm rydder opp - hjemme", vi retter oppmerksomheten mot jordvern og matsikkerhet, og vi får høre om matproduksjon og ressursgrunnlag i konkurranse med bl.a. rovdyr.

Foto
Nyhetsbilde
09.09.2015
Lillian Hansen tar doktorgrad på bioøkonomien

Lillian Hansen fra Austerfjord i Kvæfjord er ny doktorgradsstipendiat på Biosmartprosjektet. Hun skal undersøke forutsetningene og mulighetene for bioøkonomien.

Foto
Nyhetsbilde
07.09.2015
Boka «Feminisms and Ruralities» sterkt anbefalt

Bygdeforskning har undersøkt norske bygder og deres kvinner og menn i over 30 år. Andre forskere har gjort tilsvarende i andre land. Resultatet presenteres i «Feminisms and Ruralities». I det velrennomerte magasinet Choice blir boka «highly recommended». Noe for også deg?

Foto
Nyhetsbilde
07.09.2015
Matjord på agendaen

Heidi Vinge forsker på hvordan matjord verdsettes ved beslutninger og planlegging i sitt doktorgradsarbeid. Hun ble intervjuet i Nationen 1. september i anledning at antall innsigelser som blir behandlet på departementsnivå har gått ned.

Foto
Nyhetsbilde
02.09.2015
Ny kronikk: «60 er det nye 12» - om melkeroboten og landbruksrevolusjonen

- De siste 20-30 årene har ingen teknologiske endringer i norsk landbruk hatt en større strukturerende kraft enn melkeroboten skriver seniorforsker Jostein Vik i sitt kronikkinnlegg i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
06.08.2015
Europas mangfoldige skogeiere

Skogeierne i Norge endres slik de gjør også i andre land i Europa. Dette studeres i det europeiske forskersamarbeidet FACESMAP. I en nylig nettpublisert rapport kan du lese om skogeierne i 28 forskjellige land.

Foto
Nyhetsbilde
03.08.2015
Norsk matmakt i endring: Uklar markedsføring av mat kan lure deg

Mat med spesielle kvaliteter krever at forbrukerne har kunnskap om og innsikt i kvalitetene som markedsføres av produsenter og dagligvarekjeder. Gråsoner og diffuse kvaliteter gir rom for markedsføring av noe som gir seg ut for å være noe annet enn det de er. Slik kan enkelte bedrifter hente ut høyere priser hos spesielle forbrukergrupper. Dette er en av konklusjonene i en studie av matmakt gjort av Egil Petter Stræte.

Foto
Nyhetsbilde
27.07.2015
Norsk matmakt i endring: Mentalt grensevern

Mot slutten av 1980-tallet var rammene for global og europeisk handelspolitikk i stor endring. Dette påvirket også Norge og den norske landbrukspolitikken. For å møte den potensielle konkurransen fra utlandet ønsket norske myndigheter og andre sentrale aktører å bygge opp det man blant annet omtaler som «mentalt grensevern». Atle Hegnes tar for seg viktige sider ved det mentale grensevernets forhistorie og utviklingen frem til i dag i den nye boken «Norsk matmakt i endring».

Foto
Nyhetsbilde
06.07.2015
Norsk matmakt i endring: Matklynger

Finnest det gode eksempel på nyskapande miljø i norsk matvarebransje? Kva er i så fall forklaringa på at noen lykkest? Reidar Almås analyserer nyskaping og samhandling i matindustrielle næringsklynger i ny bok.

Foto
Nyhetsbilde
29.06.2015
Norsk matmakt i endring: Kyllingens politiske økonomi

Kylling, en uskyldig liten fugl, eller en trussel mot den norske landbruksmodellen? Jostein Vik og Hilde Bjørkhaug analyserer «Kyllingens politiske økonomi» i ny bok.

Foto
Nyhetsbilde
22.06.2015
Konferanse i oktober: Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket

Sett av datoen 15. oktober 2015 for sluttkonferansen til prosjektet "Ulykker i landbruket" - "Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket". Den foregår på Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum).

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin