Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
12.07.2017
Ulvens herjingar og sauebondens psykososiale helse av Reidar Almås
Foto
Nyhetsbilde
11.07.2017
Bygdeforsker nominert til pris for beste tidsskriftartikkel

Artikkel om anerkjennelse av hytteeiere kan vinne pris under den europeiske ruralsosiologiforeningens kongress i Krakow i juli.

Foto
Nyhetsbilde
29.06.2017
Kor kjem dette hatet mot sauebøndene frå?

Vi veit for lite om sauebondens psykososiale helse. Er det fordi forskarane er konfliktskye og vil unngå mediestyr? spør Reidar Almås i en kronikk i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
27.06.2017
Bygdeforskning åpner distriktskontor på Karl Johan

Norsk senter for Bygdeforskning etablerer seg nå i Oslo, med et eget distriktskontor på Karl Johan. Distriktskontoret, som skal drive med samfunnsvitenskapelige utredninger og analyser, leier lokaler av Landbruksforskning Karl Johansgate 41A og flytter inn etter sommerferien 1. august.

Foto
Nyhetsbilde
20.06.2017
Bygdeforsker i Mosambik

Bygdeforsker Pia Otte er for tiden på feltarbeid i Mosambik, hvor hun sammen med svenske og mosambikiske forskningspartnere tester ulike metoder for konservering av frukt.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2017
Nytt prosjekt: Arbeidsinnvandring til norske distriktskommuner

Norsk senter for bygdeforskning deltar i et nytt prosjekt om arbeidsinnvandring til Distrikts-Norge.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2017
Norsk regionalpolitikk inspirerer

Onsdag i forrige uke var "glesbygdsforskare" Reidar Almås i Østersund for å holde foredrag om om norsk distriktspolitikk, og hva Sverige kan lære av denne.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2017
Utfordringer og muligheter for frivillig arbeid i eldreomsorgen

Eldre ikke bare mottakere av ulike velferdstjenester, de er også i stor grad bidragsytere, viser en ny rapport. 

Foto
Nyhetsbilde
08.06.2017
Bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres
Nye tall fra Bygdeforskning viser forskjeller mellom bygd og by når det gjelder synet på integrering, skriver Adresseavisen i dag. 
Foto
Nyhetsbilde
06.06.2017
Tilpasset rådgiving satt i system

Ulike typer bønder nås best med tilpasset rådgiving. Rådgiverorganisasjoner setter denne tilpassingen i system og lager ordninger.

Foto
Nyhetsbilde
31.05.2017
Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Foto
Nyhetsbilde
30.05.2017
Strategisk samarbeid mellom Bygdeforskning og Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen skal i samarbeid med forskere på Bygdeforskning lage populærvitenskapelige analyser og rapporter på data fra spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk». Mange offentlige etater og organisasjoner har tidligere hatt god nytte av denne undersøkelsen for å drive god forvaltning og målrettet utviklingsarbeid i egen organisasjon og overfor landbrukssektoren. Gjennom det strategiske samarbeidet skal kunnskapen i enda større grad komme til nytte for de ulike brukergruppene.

Foto
Nyhetsbilde
29.05.2017
Visiting Professor Bruce Muirhead

Bruce Muirhead har samarbeidet med forskere ved Bygdeforskning i flere år, og er nå engasjert som Visiting Professor ved senteret.

Foto
Nyhetsbilde
04.05.2017
Mari Pohja-Mykrä - finsk rovdyrforsker - på besøk

Mari Pohja-Mykrä, forsker ved Ruralia Institute i Finland, er ved Bygdeforskning 1.-12. mai. Kom på fredagsseminaret 5. mai kl. 13.00 -14.00 - da snakker hun om “Large carnivore management in Finland – hits and misses”.

Foto
Nyhetsbilde
26.04.2017
Ny rapport om fremtiden i norsk landbruk

Hvordan vil fremtidens landbruk se ut? En «snål» rapport tar den helt ut i tre tenkte scenarier.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Demensomsorg på gård
Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin