Bønders romjulsgave

«Kjære bonde», skriver bygdeforsker Gro Follo i en kronikk i Nationen 27. desember, og henvender seg til den enkelte bonde. Kjære bonde, hva med å gi deg selv og dine nærmeste en helt spesiell romjulsgave – en time viet gårdens ulykkesrisiko?

Nyhetsbilde Foto: Montasje av Bygdeforskning

Follo vet en del om ulykker på norske gårder, hun har nemlig ledet prosjektet «Ulykker i landbruket». Mye av den viten som er innhentet i prosjektet, er publisert i den populariserte rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket». Fra den går det an å hente tanker og inspirasjon for å reflektere over hva som kan gå galt på gården og hva som eventuelt kan gjøres ytterligere for å redusere ulykkesrisikoen der.

Kronikken i Nationen kan leses her: En time viet gårdens ulykkesrisiko

Last ned rapporten «Ikke en bonde å miste».

Her kan du lese mer om prosjektet «Ulykker i landbruket».

Kronikk "Romjulsgaven"
Nationen 27.12.2016
Last ned Nationen 271216 Follo Romjulsgaven.pdf (145.45 kb)
Foto - Gro Follo
Gro Follo
Dr.polit.(antropologi)

Telefon: +47 73 82 01 85
Send e-post - Se profil