Forskermøte i Arena Skog

Arena Skognæringa i Trøndelag hadde sin oppstartkonferanse 17. og 18. oktober 2016. Nå møtes alle de involverte forskningsinstitusjonene og Arena-ledelsen på Bygdeforskning til det første forskermøtet.

Nyhetsbilde Foto: Kjersti Kinderås

Formålet med forskermøtet 14. desember er å få forskningsmiljøene til å bli bedre kjent med hverandre slik at man lettere skal få samarbeid og hente ut synergier der det kan være nyttig.

Bygdeforsknings engasjement i Arena Skog bunner i vår videre og utvidede satsing på skog og utmark.

Les mer om Arena Skog her http://www.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=2863

Les mer om Arena-programmet her http://www.arenaclusters.no/

Foto - Gro Follo
Gro Follo
Dr.polit.(antropologi)

Telefon: +47 73 82 01 85
Send e-post - Se profil
Foto - Egil Petter Stræte
Egil Petter Stræte
Dr.polit.(geografi)

Telefon: +47 73 82 01 77
Send e-post - Se profil