Mattilsynet på betre tankar om lydbjølla "NoFence"

- Korleis kan tekniske nyvinningar hjelpe landbruket med det grøne skiftet? spør bygdeforskar Reidar Almås i denne kronikken.

Nyhetsbilde Foto: Anne Berntsen

Den elektroniske lydbjølla, som er utvikla og patentert av gründaren Oscar Hovde Berntsen og medarbeidarar, kan vera eit godt eksempel. Dette er ei GPS-baserte lydgjerde frå «Nofence norsk beiteteknologi» i Batnfjordsøra på Nordmøre.

For den som er opptatt av at norske beitedyr skal utnytte meir enn dagens 50 prosent av tilgangen på fôr frå utmarka, er dette godt nytt. Men som observante lesarar av bondepressa vil ha merka seg, har noen regionale kontor i Mattilsynet dessverre lagt ned forbod mot utprøving av den elektroniske klaven.

Les heile kronikken på Nationen.no

Foto - Reidar Almås
Reidar Almås
Dr.philos. (sosiologi)

Telefon: +47 73 82 01 69
Send e-post - Se profil