R-9/16 - Frivillighetens plass i distriktskommuners eldreomsorg. En forprosjektrapport

Sammendrag PDF Pris: Kr. B,- Kjøp

Rapporten er basert på resultatene fra et forprosjekt gjennomført i seks
distriktskommuner i Midt-Norge 2015/2016. Formålet med forprosjektet var å
undersøke hvordan kommuner og frivillig sektor samarbeider innen eldreomsorg, og
hva det er som fremmer og styrker samarbeid og hva det er som hemmer samarbeid.
Vi har undersøkt hvordan frivillig sektor bidrar innen eldreomsorgen og hvilke
utfordringer frivillig sektor har. Rapporten baserer seg på intervju med totalt 23
personer i seks distriktskommuner, 12 representanter for kommunenes eldreomsorg
og 11 representanter for frivillig sektor. I tillegg har vi undersøkt holdninger til og
deltakelse i frivillig arbeid, basert på data fra «Lokalsamfunnsundersøkelsen», en
landsdekkende spørreundersøkelse som Norsk senter for bygdeforskning
gjennomfører jevnlig.

Antall
Firma
Navn
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
SPAM KODE
Skriv inn koden: 41