Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
27.05.2016
Når bønder blir kyllinger

På finn.no er det fire kyllingfjøs til salgs. Etter bare åtte års drift har eierne på Høylandet besluttet å kvitte seg med bygningene. De har ikke lenger kontrakt med noen som vil kjøpe kyllingene de produserer. Dette er et eksempel på hva som skjer når man deregulerer et marked og makten i matkjedene konsentreres. Regjeringen ønsker enda mindre regulering skriver kronikkforfatter Hilde Bjørkhaug.

Foto
Nyhetsbilde
26.05.2016
Seminar om tverrfaglige kunnskaps- og kompetansemiljø

Bygdeforskning er vertskap for Bikubens seminar om tverrfaglige kunnskaps- og kompetansemiljø i dag. Bikuben er et forskersamarbeid mellom primærnæringsinstituttene NIBIO, NOFIMA, Veterinærinstituttet og Norsk senter for bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
25.04.2016
EU-prosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring og matsikkerhet

Bygdeforskning deltar i et nytt EU-prosjekt som skal studere hvordan de små brukene bidrar til verdens ernæring og matsikkerhet. Prosjektdeltagerne har nylig deltatt på kick-off i Èvora, Portugal.

Foto
Nyhetsbilde
19.04.2016
Lokal mat som turistattraksjon

Forskere har sett nærmere på hotellet som har vunnet prisen «Norges Beste Frokost». Hvordan har de klart å få gjester til å bestille rom på grunn av maten?

Foto
Nyhetsbilde
14.04.2016
Trondheimslansering av boka Omstart – Forslag til ein ny landbrukspolitikk

Få med deg bygdeforsker Jostein Brobakk snakke om klima og landbruk og professor emeritus Reidar Almås prater om sin nye bok «Omstart – Forslag til ein ny landbrukspolitikk» på Magistratsalen, Trondheim folkebibliotek den 19. april.

Foto
Nyhetsbilde
04.04.2016
BIOSMART kartlegger norsk bioøkonomi

Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen biobaserte bransjer i Norge.

Foto
Nyhetsbilde
30.03.2016
Fossen i slett lune?

Landbruksdebattanten Dag Fossen «står i ein tradisjon i norsk landbrukspolitisk debatt med harde slag og ukvemsord der motstandarane blir fråkjent all ære», skriv Reidar Almås i ein kronikk i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
29.03.2016
Landbrukspolitisk debattmøte

Torsdag 07.04 kl. 19.30 blir det møte om ny landbrukspolitikk i Jårheim. I samarbeid med Tine produsentlag i Melhus og Hølonda bondelag vil Reidar Almås presentere boka Omstart.

Foto
Nyhetsbilde
18.03.2016
Ny landbrukspolitikk i støpeskjea?

Norsk senter for bygdeforskning hadde i går et landbrukspolitisk seminar i Oslo hvor landbrukspolitikk og boklansering stod på agendaen.

Foto
Nyhetsbilde
16.03.2016
Mat i byen - konferanse om urbant og bynært landbruk

Urbant landbruk er i vinden som aldri før og stadig flere byer diskuterer hvordan de skal skaffe mat til egen befolkning. Bli med på den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk i Norge!

Foto
Nyhetsbilde
10.03.2016
Spørreundersøkelse - Lokalbefolkningen rundt Dovrefjell og Sunndalsfjella

Denne vinteren gjennomfører Norsk senter for bygdeforskning en undersøkelse om lokalbefolkningens forhold til Dovrefjell og Sunndalsfjella.

Foto
Nyhetsbilde
08.03.2016
8. mars – jobben er ikke ferdig

Bygdeforskning har gjennom en rekke forskningsbidrag sett på likestilling, kvinner og makt i landbruket og arbeidslivet forøvrig. I anledning Kvinnedagen har flere av våre forskere vært synlige i media. Vi benytter i tillegg dagen til å presentere et lite utvalg av vår forskning på temaet.

Foto
Nyhetsbilde
04.03.2016
Reidar Almås: Omstart - forslag til ein ny landbrukspolitikk (2016)

I denne boka gir Almås ei lettfatteleg innføring i den norske landbruksmodellen, med tollvern, marknadsregulering i regi av samvirke, jordbruksavtale, landbrukslover og utjamning mellom små og store bruk.

Foto
Nyhetsbilde
01.03.2016
Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016

Mat-Bønder-Klima. En ny landbrukspolitikk i støpeskjea? Norsk senter for bygdeforskning inviterer til landbrukspolitisk seminar og boklansering i Oslo torsdag 17. mars 2016 i Landbruksdirektoratets lokaler.

Foto
Nyhetsbilde
17.02.2016
Styring eller status quo i landbrukspolitikken

Kronikk. Bøndenes venner snakker ulikt språk og forstår begrepet bærekraft forskjellig.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin