Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
16.02.2017
Vi søker etter Seniorforsker/Forsker 1

Vil du være med å utvikle ny og spennende samfunnskunnskap sammen med oss? På grunn av stor oppdragstilgang og ambisjoner om ytterligere vekst på, søker vi etter ny samfunnsforsker.

Foto
Nyhetsbilde
16.02.2017
Vi søker etter Seniorutredere

Vil du være med å utvikle et nytt og spennende utredningsteam sammen med oss? På grunn av stor etterspørsel etter utredningsoppdrag og ambisjoner om ytterligere vekst på utrednings- og utviklingsarbeid, søker vi etter nye medarbeidere for å bygge opp et utredningsteam i Oslo/Trondheim.

Foto
Nyhetsbilde
06.02.2017
Tråante 2017

6. – 9. februar 1917 ble samenes første landsmøte gjennomført i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang at representanter for store deler av Sápmi møttes for å fremme felles sak som ett folk. Lihkku beivviin! Vi gratulerer med 100-årsjubileet og samefolkets dag!

Foto
Nyhetsbilde
03.02.2017
En større andel av bøndene har hatt positiv økonomisk utvikling på sine bruk

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 % i 2002 til 40 prosent i 2016 viser tall fra Norsk senter for bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
31.01.2017
Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016: Premievinnere blant deltakerne i undersøkelsen er nå trukket

Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016 ble avsluttet like før jul, og de fem vinnerne av reisegavekort samt de 50 vinnerne av fem flaxlodd er nå trukket blant de som besvarte undersøkelsen. Vinnerne er kontaktet direkte, og vi takker alle som tok seg tid til å fylle ut spørreskjemaet.

Foto
Nyhetsbilde
30.01.2017
Stabil bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk

Norsk landbruk har behov for arbeidskraft fra utlandet. Tidligere var dette først og fremst aktuelt innenfor frukt- og grøntsektoren. I økende grad har vi sett at utenlandsk arbeidskraft også benyttes i andre produksjoner og har blitt en naturlig del av landbruket.

Foto
Nyhetsbilde
26.01.2017
Buss er best for villreinen på Dovrefjell

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull kunnskap.

Foto
Nyhetsbilde
16.01.2017
Ny bok om lokalsamfunn

Like før jul kom boken «Lokalsamfunn» ut. Redaktørene og flere av bidragsyterne er tilknyttet Norsk senter for bygdeforskning. Her formidler en rekke samfunnsforskere forskningsbasert kunnskap om lokalsamfunn, presentert gjennom ulike innfallsvinkler. Sentrale spørsmål i boken handler om hva et lokalsamfunn er, og hvilken rolle fellesskap, identitet, kultur og lokal utvikling spiller i dag.

Foto
Nyhetsbilde
12.01.2017
Kan bioøkonomien redde verden?

Bioøkonomien i seg selv løser ikke klimautfordringene. Men den kan gi et godt bidrag. Denne kronikken er skrevet av bygdeforskere Magnar Forbord, Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug.

Foto
Nyhetsbilde
12.01.2017
Nytt prosjekt skal bidra til økt kunnskap og bedre rådgiving innen jordbruket i Europa

Bygdeforskning skal delta i EU-prosjektet AgriLink som forskningspartner. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk gjennom å få bedre forståelse av rådgiving og beslutningsstøtte overfor bønder.

Foto
Nyhetsbilde
05.01.2017
Norsk senter for bygdeforskning inviterer til lansering av boka «Lokalsamfunn»

23. januar 2017 kl. 13:30 til 15:30. Sted: Bygdeforskning, Idrettssenteret på Dragvoll, 4. etasje.

Foto
Nyhetsbilde
03.01.2017
Seminar: Small communities and the future of local schools

Seminar om framtida for skoler i distrikts-Norge. Hva står på spill? Seminaret holdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus, torsdag 2. februar 2017.

Foto
Nyhetsbilde
02.01.2017
Mattilsynet på betre tankar om lydbjølla "NoFence"

- Korleis kan tekniske nyvinningar hjelpe landbruket med det grøne skiftet? spør bygdeforskar Reidar Almås i denne kronikken.

Foto
Nyhetsbilde
27.12.2016
Bønders romjulsgave

«Kjære bonde», skriver bygdeforsker Gro Follo i en kronikk i Nationen 27. desember, og henvender seg til den enkelte bonde. Kjære bonde, hva med å gi deg selv og dine nærmeste en helt spesiell romjulsgave – en time viet gårdens ulykkesrisiko?

Foto
Nyhetsbilde
13.12.2016
Forskermøte i Arena Skog

Arena Skognæringa i Trøndelag hadde sin oppstartkonferanse 17. og 18. oktober 2016. Nå møtes alle de involverte forskningsinstitusjonene og Arena-ledelsen på Bygdeforskning til det første forskermøtet.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Demensomsorg på gård
Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin