Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
16.01.2017
Ny bok om lokalsamfunn

Like før jul kom boken «Lokalsamfunn» ut. Redaktørene og flere av bidragsyterne er tilknyttet Norsk senter for bygdeforskning. Her formidler en rekke samfunnsforskere forskningsbasert kunnskap om lokalsamfunn, presentert gjennom ulike innfallsvinkler. Sentrale spørsmål i boken handler om hva et lokalsamfunn er, og hvilken rolle fellesskap, identitet, kultur og lokal utvikling spiller i dag.

Foto
Nyhetsbilde
12.01.2017
Kan bioøkonomien redde verden?

Bioøkonomien i seg selv løser ikke klimautfordringene. Men den kan gi et godt bidrag. Denne kronikken er skrevet av bygdeforskere Magnar Forbord, Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug.

Foto
Nyhetsbilde
12.01.2017
Nytt prosjekt skal bidra til økt kunnskap og bedre rådgiving innen jordbruket i Europa

Bygdeforskning skal delta i EU-prosjektet AgriLink som forskningspartner. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk gjennom å få bedre forståelse av rådgiving og beslutningsstøtte overfor bønder.

Foto
Nyhetsbilde
05.01.2017
Norsk senter for bygdeforskning inviterer til lansering av boka «Lokalsamfunn»

23. januar 2017 kl. 13:30 til 15:30. Sted: Bygdeforskning, Idrettssenteret på Dragvoll, 4. etasje.

Foto
Nyhetsbilde
03.01.2017
Seminar: Small communities and the future of local schools

Seminar om framtida for skoler i distrikts-Norge. Hva står på spill? Seminaret holdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus, torsdag 2. februar 2017.

Foto
Nyhetsbilde
02.01.2017
Mattilsynet på betre tankar om lydbjølla "NoFence"

- Korleis kan tekniske nyvinningar hjelpe landbruket med det grøne skiftet? spør bygdeforskar Reidar Almås i denne kronikken.

Foto
Nyhetsbilde
27.12.2016
Bønders romjulsgave

«Kjære bonde», skriver bygdeforsker Gro Follo i en kronikk i Nationen 27. desember, og henvender seg til den enkelte bonde. Kjære bonde, hva med å gi deg selv og dine nærmeste en helt spesiell romjulsgave – en time viet gårdens ulykkesrisiko?

Foto
Nyhetsbilde
13.12.2016
Forskermøte i Arena Skog

Arena Skognæringa i Trøndelag hadde sin oppstartkonferanse 17. og 18. oktober 2016. Nå møtes alle de involverte forskningsinstitusjonene og Arena-ledelsen på Bygdeforskning til det første forskermøtet.

Foto
Nyhetsbilde
28.11.2016
Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

Foto
Nyhetsbilde
31.10.2016
Seminar med Mark Schucksmith om Brexit og den gode landsbygda 01. november

Tirsdag 1. november holder han to seminar som er åpne for alle (med forbehold om kapasitet) på møterom Tinget på Bygdeforskning, Dragvoll.

10.15-11.00 Lecture: Re-imaging the rural: from rural idyll to good countryside

Diskusjoner og lunsj, ta med matpakke, vi stiller med kaffe og te.

Kl. 12.15: An informal discussion meeting on Brexit.

Foto
Nyhetsbilde
11.10.2016
Biokull – landbrukets «klimagull»?

Regjeringen har satt som mål at utslippene av klimagasser fra landbruket skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Skal man oppnå dette, trengs det langt mer effektive virkemidler enn det som til nå er foreslått. Å binde karbon gjennom produksjon av biokull er et tiltak med stor potensiale, som interessant nok har andre og vel så interessante fordeler som den potensielle klimaeffekten.

Foto
Nyhetsbilde
22.09.2016
Bioøkonomikonferanse i København 25. - 26. oktober, NoRest conference

Nordic Research and Innovation Pathways towards a Circular Bio-economy. This conference puts emphases on cycle-thinking in technology, foresight exercises and transitions related to different aspects of the bio-economy and future challenges and possibilities for both researchers and industry.

Foto
Nyhetsbilde
30.08.2016
Status for de bio-baserte næringene i Norge

Nordland fylke er størst i Norge på fiskeri og akvakultur. En ny rapport gir en god oversikt over de biologiske bærebjelkene for næringene skogbruk, landbruk, fiskeri og akvakultur.

Foto
Nyhetsbilde
29.08.2016
Traktoren er bondens farligste verktøy

Bonde er noe av det mest risikofylte du kan være. Her er de største farene.

Foto
Nyhetsbilde
26.08.2016
Ikke en bonde å miste - lansering av popularisert rapport

Et funn i forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» er at oppmerksomhet om ulykker i seg selv er forebyggende. For å bidra til økt oppmerksomhet har forskerne i prosjektet valgt å oppsummere resultatene og tiltaksforslagene sine i en rapport med mange foto og lett forståelig norsk. Forskernes budskap er: Spre rapporten!

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Demensomsorg på gård
Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

ARTIKKEL Lokalsamfunn i perspektiv

I: M. Villa & M.S. Haugen (red.) Lokalsamfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

s. 17-33

BOK Lokalsamfunn

Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin