Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
21.01.2016
Små grønne flekker eller godt vern av matjord?

Hvordan har det seg at matjord vernes i større grad i et av de raskest voksende områdene i Nord-Amerika enn i Norge? En ny kronikk publisert på Forskning.no forsøker å svare på dette.

Foto
Nyhetsbilde
23.12.2015
Bygdeforskning ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år
Foto
Nyhetsbilde
16.12.2015
Landbruk21Trøndelag søker prosjektleder

Landbruk21Trøndelag er et innovasjonsprogram under etablering med formell oppstart i 2016. Programmet skal bidra til et mer bærekraftig landbruk - miljømessig, sosialt og økonomisk. Hvordan videreutvikler vi bioøkonomien – med utgangspunkt i det trønderske landbruket med sine tilhørende verdikjeder? Det søkes etter en prosjektleder som vil få det operative ansvaret for gjennomføring og videreutvikling av denne satsingen.

Foto
Nyhetsbilde
10.12.2015
Nyproduktivisme i norske partiers landbrukspolitikk

De siste årene har klima-, mat- og energikriser satt press på norsk landbrukspolitikk. Grunnen til dette er blant annet fordi det produseres for lite mat i forhold til befolkningsveksten på verdensbasis, og endret klima gjør det vanskeligere å produsere mat der det har vært produsert mat tidligere.

Foto
Nyhetsbilde
10.12.2015
Nytt prosjekt: Aktiviteter for personer med demens

Behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens er økende. Nå skal alle aspekter ved et slikt tilbud forskes på.

Foto
Nyhetsbilde
09.12.2015
Nytt prosjekt: Fra stedsbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Turisme i den nye bioøkonomien (BIOTOUR)

Norsk senter for bygdeforskning er en av partnerne på et nytt prosjekt om reiseliv som Norges forskningsråd ved programmet BIONÆR har innvilget. Prosjektet BIOTOUR skal analysere nøkkel-betingelser for framtidig utvikling av naturbasert turisme i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Foto
Nyhetsbilde
02.12.2015
Lokal mat som turistattraksjon

Turismenæringen har de siste årene fått øynene opp for betydningen av mat med spesielle kvaliteter. En av pionérene på området har vært hotellet Rica Nidelven, nå Scandic Nidelven, i Trondheim. Artikkelen "Food as Attraction: Connections between a Hotel and Suppliers of Specialty Food" beskriver produktstrategien til dette hotellet og hvordan regionale matprodusenter “på sjø og land” bidrar til hotellets verdiskaping gjennom leveranser av mat med spesielle kvaliteter.

Foto
Nyhetsbilde
19.11.2015
Ny kronikk: Landbruket bør rekruttere flere kvinner

Seniorforsker Hilde Bjørkhaug mener at landbruket kan og bør rekruttere flere kvinner, skriver hun i en kronikk i Bondebladet.

Foto
Nyhetsbilde
18.11.2015
Rådgiving i jordbruket

De som yter rådgivingstjenester til bønder skal være med for å møte jordbrukets utfordringer. Dette var en rød tråd i et forum som nylig samlet en rekke personer innenfor rådgiving og kunnskapsmiljøer i jordbruket.

Foto
Nyhetsbilde
12.11.2015
Intervju i Gemini

Gemini er et av Norges mest siterte forskningsmagasin, og 10. november viet de en stor artikkel til BIOSMART-prosjektet.

Foto
Nyhetsbilde
02.11.2015
Bygdeforskningsseminar om Matmakt 10. november 2015, Konferansesenteret NHO Oslo.

Velkommen til seminar om Matmakt i Konferansesenteret NHOs lokaler i Oslo, 10. november 2015. Her kan vi by på ulike perspektiver på maktforhold og innovasjon i verdikjeden for mat. Forskere, aktører i verdikjeden for mat og stortingspolitikere kommer for å si sin mening om norsk matmakt i endring og forslag til forbedringer i verdikjeden for mat.

Foto
Nyhetsbilde
26.10.2015
Nytt kvalifiseringsprosjekt: Frivillighetens plass i distriktskommunenes eldreomsorg. Hva hemmer og hva fremmer samhandling?

Målet er å frembringe kunnskap om distriktskommuners samarbeid med frivillige innen eldreomsorg, og hvilke faktorer som har betydning for hvorvidt man lykkes med samarbeidet.

Foto
Nyhetsbilde
26.10.2015
Konferanseinnlegg lagt ut

Forskernes foredrag og brukeres presentasjoner på konferansen «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket», 15. oktober på Stjørdal, er nå tilgjengelig for nedlasting.

Foto
Nyhetsbilde
16.10.2015
Hva skal til for å få god dyrevelferd?

I prosjektet ANIWEL skal det forskes på nettopp det. Bygdeforskeren i ANIWEL er antropologen Gro Follo. Hun inngår i et bredt tverrfaglig team som blant annet inkluderer personer med dyrevernfaglig og veterinærfaglig kompetanse.

Foto
Nyhetsbilde
14.10.2015
Har vi bønder å miste eller kan det gjøres noe med det?

På konferansen «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» 15. oktober på Stjørdal, presenteres ferske forskningsfunn om ulykker i norsk landbruk. Deretter debatteres implikasjonene av forskningens resultater.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin