Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
06.08.2015
Europas mangfoldige skogeiere

Skogeierne i Norge endres slik de gjør også i andre land i Europa. Dette studeres i det europeiske forskersamarbeidet FACESMAP. I en nylig nettpublisert rapport kan du lese om skogeierne i 28 forskjellige land.

Foto
Nyhetsbilde
03.08.2015
Norsk matmakt i endring: Uklar markedsføring av mat kan lure deg

Mat med spesielle kvaliteter krever at forbrukerne har kunnskap om og innsikt i kvalitetene som markedsføres av produsenter og dagligvarekjeder. Gråsoner og diffuse kvaliteter gir rom for markedsføring av noe som gir seg ut for å være noe annet enn det de er. Slik kan enkelte bedrifter hente ut høyere priser hos spesielle forbrukergrupper. Dette er en av konklusjonene i en studie av matmakt gjort av Egil Petter Stræte.

Foto
Nyhetsbilde
27.07.2015
Norsk matmakt i endring: Mentalt grensevern

Mot slutten av 1980-tallet var rammene for global og europeisk handelspolitikk i stor endring. Dette påvirket også Norge og den norske landbrukspolitikken. For å møte den potensielle konkurransen fra utlandet ønsket norske myndigheter og andre sentrale aktører å bygge opp det man blant annet omtaler som «mentalt grensevern». Atle Hegnes tar for seg viktige sider ved det mentale grensevernets forhistorie og utviklingen frem til i dag i den nye boken «Norsk matmakt i endring».

Foto
Nyhetsbilde
06.07.2015
Norsk matmakt i endring: Matklynger

Finnest det gode eksempel på nyskapande miljø i norsk matvarebransje? Kva er i så fall forklaringa på at noen lykkest? Reidar Almås analyserer nyskaping og samhandling i matindustrielle næringsklynger i ny bok.

Foto
Nyhetsbilde
29.06.2015
Norsk matmakt i endring: Kyllingens politiske økonomi

Kylling, en uskyldig liten fugl, eller en trussel mot den norske landbruksmodellen? Jostein Vik og Hilde Bjørkhaug analyserer «Kyllingens politiske økonomi» i ny bok.

Foto
Nyhetsbilde
22.06.2015
Konferanse i oktober: Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket

Sett av datoen 15. oktober 2015 for sluttkonferansen til prosjektet "Ulykker i landbruket" - "Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket". Den foregår på Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum).

Foto
Nyhetsbilde
18.06.2015
Ny kronikk: Mindre makt, men bedre utvalg

De siste tiårenes endringer i dagligvarebransjen har ikke gitt forbrukeren mer makt. Snarere tvert imot.  Men kundene har fått et mye mer variert utvalg av varer med god kvalitet og til rimeligere pris, skriver forskere ved Norsk senter for bygdeforskning i denne kronikken.

Foto
Nyhetsbilde
09.06.2015
Velkommen til boklansering av boka NORSK MATMAKT I ENDRING 18.06.2015

I denne boka diskuterer noen av landets ledende matforskere hvordan makten til stat, matprodusenter og forbrukere i verdikjeden for mat er svekket til fordel for dagligvarebransjen og den globale matindustrien.

Foto
Nyhetsbilde
08.06.2015
Bygdeforskning medarrangør på nordisk miljøkonferanse i Trondheim

Bygdeforskning og NTNU er stolte arrangører av konferansen NESS2015 - Nordic Environmental Social Science med årets tittel "Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?" Konferansen med over 200 deltagere åpner 09. juni med orgelkonsert i Nidarosdomen og fortsetter 10. og 11. juni på Campus Gløshaugen.

Foto
Nyhetsbilde
04.06.2015
Nytt forsknings- og utviklingsprosjekt: KOMPETENT BONDE

Hvordan kan bonden spilles god? I et nytt prosjekt kalt Kompetent bonde, skal en rekke forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner gå sammen om å forbedre arbeidet med å gjøre bøndene enda mer i stand til å møte jordbrukets utfordringer.

Foto
Nyhetsbilde
02.06.2015
Årsmelding 2014

Årsmelding for 2014 er nå tilgjengelig. Her finner du stoff som omhandler vår forskning i tillegg til andre aktiviteter hos Bygdeforskning i 2014.

Foto
Nyhetsbilde
29.05.2015
Dagros blir detaljovervåket

Stadig mer av kumelka kommer fra gårder med automatiske melkingssystemer (AMS). Da trengs mer kunnskap om hva dette betyr for kua, bonden og samfunnet. Dette er tema i et nytt prosjekt som Bygdeforskning er med på.

Foto
Nyhetsbilde
21.05.2015
Disputas i sosiologi for Bjørn Egil Flø

Bjørn Egil Flø forsvarer fredag 05.06.2015 offentlig for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Bygda som vare – om bygda, elgen og folkeskikken».

Foto
Nyhetsbilde
19.05.2015
Disputas i sosiologi for Maja Farstad

Maja Farstad forsvarer onsdag 03.06.2015 offentlig for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Hytteeierne og bygda. Interesser, moral og vern av lokale ressurser».

Foto
Nyhetsbilde
19.05.2015
Ny kronikk: Landbruk på slankekur

Sylvi Listhaug har fått i land sin første jordbruksavtale, ingen liten prestasjon for ein politikar som hadde som utgangspunkt at ho tok over eit kommunistisk system.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Structures
Strukturendringer i landbruket

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

HealthyGrowth
CORE Organic II

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

ARTIKKEL Strategies in Norwegian Farm Tourism Product Development, Challenges, and Solutions

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

Volume 15,  Issue 1-2, 2015  Special Issue: Rural Tourism: Insights from the North Atlantic Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2015

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin