Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
19.11.2015
Ny kronikk: Landbruket bør rekruttere flere kvinner

Seniorforsker Hilde Bjørkhaug mener at landbruket kan og bør rekruttere flere kvinner, skriver hun i en kronikk i Bondebladet.

Foto
Nyhetsbilde
18.11.2015
Rådgiving i jordbruket

De som yter rådgivingstjenester til bønder skal være med for å møte jordbrukets utfordringer. Dette var en rød tråd i et forum som nylig samlet en rekke personer innenfor rådgiving og kunnskapsmiljøer i jordbruket.

Foto
Nyhetsbilde
12.11.2015
Intervju i Gemini

Gemini er et av Norges mest siterte forskningsmagasin, og 10. november viet de en stor artikkel til BIOSMART-prosjektet.

Foto
Nyhetsbilde
02.11.2015
Bygdeforskningsseminar om Matmakt 10. november 2015, Konferansesenteret NHO Oslo.

Velkommen til seminar om Matmakt i Konferansesenteret NHOs lokaler i Oslo, 10. november 2015. Her kan vi by på ulike perspektiver på maktforhold og innovasjon i verdikjeden for mat. Forskere, aktører i verdikjeden for mat og stortingspolitikere kommer for å si sin mening om norsk matmakt i endring og forslag til forbedringer i verdikjeden for mat.

Foto
Nyhetsbilde
26.10.2015
Nytt kvalifiseringsprosjekt: Frivillighetens plass i distriktskommunenes eldreomsorg. Hva hemmer og hva fremmer samhandling?

Målet er å frembringe kunnskap om distriktskommuners samarbeid med frivillige innen eldreomsorg, og hvilke faktorer som har betydning for hvorvidt man lykkes med samarbeidet.

Foto
Nyhetsbilde
26.10.2015
Konferanseinnlegg lagt ut

Forskernes foredrag og brukeres presentasjoner på konferansen «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket», 15. oktober på Stjørdal, er nå tilgjengelig for nedlasting.

Foto
Nyhetsbilde
16.10.2015
Hva skal til for å få god dyrevelferd?

I prosjektet ANIWEL skal det forskes på nettopp det. Bygdeforskeren i ANIWEL er antropologen Gro Follo. Hun inngår i et bredt tverrfaglig team som blant annet inkluderer personer med dyrevernfaglig og veterinærfaglig kompetanse.

Foto
Nyhetsbilde
14.10.2015
Har vi bønder å miste eller kan det gjøres noe med det?

På konferansen «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» 15. oktober på Stjørdal, presenteres ferske forskningsfunn om ulykker i norsk landbruk. Deretter debatteres implikasjonene av forskningens resultater.

Foto
Nyhetsbilde
25.09.2015
Kronikk: Myten om kraftfôrpolitikken

I teorien skal verdien av grovfôrarealene øke dersom kraftfôret blir dyrere. Denne sammenhengen er imidlertid illusorisk, skriver seniorforsker Jostein Vik i en kronikk i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
18.09.2015
Ny bok: Kjønn og næringsliv i Norge

Boken "Kjønn og næringsliv i Norge" er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området. Seniorforsker Hilde Bjørkhaug er en av redaktørene bak denne boken.

Foto
Nyhetsbilde
10.09.2015
Forskningsdagene 2015 - Hvilken mat på alle fat? Om matglede, matsikkerhet og mattrygghet.

Under dette arrangementet i Røst teaterbistro får vi presentert små smakebiter fra forskningsprosjektene til Bygdeforskning ("FORFOOD") og NTNU ("In food we trust?"). Vi får høre om trender innen kokebøker gjennom de siste 150 år, om hvordan folks matvaner gjøres til fjernsynsunderholdning i programserien "Helstrøm rydder opp - hjemme", vi retter oppmerksomheten mot jordvern og matsikkerhet, og vi får høre om matproduksjon og ressursgrunnlag i konkurranse med bl.a. rovdyr.

Foto
Nyhetsbilde
09.09.2015
Lillian Hansen tar doktorgrad på bioøkonomien

Lillian Hansen fra Austerfjord i Kvæfjord er ny doktorgradsstipendiat på Biosmartprosjektet. Hun skal undersøke forutsetningene og mulighetene for bioøkonomien.

Foto
Nyhetsbilde
07.09.2015
Boka «Feminisms and Ruralities» sterkt anbefalt

Bygdeforskning har undersøkt norske bygder og deres kvinner og menn i over 30 år. Andre forskere har gjort tilsvarende i andre land. Resultatet presenteres i «Feminisms and Ruralities». I det velrennomerte magasinet Choice blir boka «highly recommended». Noe for også deg?

Foto
Nyhetsbilde
07.09.2015
Matjord på agendaen

Heidi Vinge forsker på hvordan matjord verdsettes ved beslutninger og planlegging i sitt doktorgradsarbeid. Hun ble intervjuet i Nationen 1. september i anledning at antall innsigelser som blir behandlet på departementsnivå har gått ned.

Foto
Nyhetsbilde
02.09.2015
Ny kronikk: «60 er det nye 12» - om melkeroboten og landbruksrevolusjonen

- De siste 20-30 årene har ingen teknologiske endringer i norsk landbruk hatt en større strukturerende kraft enn melkeroboten skriver seniorforsker Jostein Vik i sitt kronikkinnlegg i Nationen.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin