Publikasjoner

Bygdeforskning utgir fire serier: rapporter, paper, forskningsglimt og notat. I tillegg kan særtrykk bestilles.

Forskningsglimt er en populærvitenskapelig serie der resultater fra forskjellige prosjekt presenteres, og finnes her sammen med notater under kategorien Andre faglige publikasjoner.

Søketips
Om du søker etter et spesielt tema: Skriv inn ord eller uttrykk i søkefeltet til høyre.

Kjenner du til forfatteren? Gå til forskerens nettprofil under ansatte.

Publikasjonene er sortert på type publikasjon og årstall og listen over publikasjoner oppdateres fortløpende.

De fleste publikasjonene er tilgjengelige for både nedlasting og kjøp. Det er også mulig å tegne abonnement. Da får du fortløpende tilsendt alle rapporter, paper og notat som blir publisert. Abonnementet koster kr 1500,- pr år. Bestilles på e-post.

Nye Publikasjoner

BOK Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

PAPER Neo-productivism and political parties in the European Parliament

XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18.-21. august 2015, Aberdeen Scotland

Til arkivet