Egil Petter Stræte

Dr.polit.(geografi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 77
Privat telefon: +47 73 91 12 59
Mobil: +47 416 38 118
E-post: Egil.Petter.Strate@bygdeforskning.no

 

 Egil Petter Stræte er landbruksøkonom og geograf. Han har erfaring med forskning knyttet til omstilling og organisering av nyskapingsarbeid i matbedrifter og organisasjoner, strukturendringer og maktforhold i matens verdikjeder, næringsutvikling i bygdene, samdrift i landbruket, bygdeturisme mv. Han har spesielt arbeidet med matvaresektoren og særlig melkesektoren, men har generell interesse for næringsutvikling, regionale spørsmål, bygdeutvikling, landbruk og landbrukspolitikk. Han har i tillegg til forskning erfaring med utredninger, evalueringer og mer utviklingsrettet arbeid som for eksempel rådgivning. Stræte var direktør på Bygdeforskning i perioden mars 2008 til oktober 2013.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

2011

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner

2017

Prosjekter

2006 - 2006
2015 - 2015
2015 - 2016