Gro Follo

Dr.polit.(antropologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 85
Privat telefon: +47 73 83 97 16
Mobil: +47 970 22 016
E-post: Gro.Follo@bygdeforskning.no

Med sin antropologiske utdanning er Gro Follo i utgangspunktet interessert i alt hva mennesker måtte bedrive og ikke bedrive, og disse menneskenes egne forståelser av det hele. I forskningsammenheng har dette gitt seg til kjenne i forbindelse med studier av norsk skogbruk (praktisk skogsarbeid og forvaltningsaktivitet) og da gjerne med et kjønnsperspektiv, av risikoforståelser og ulykker, matkvalitet, grensehandel og bygders imagebygging.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner

Prosjekter