Magnar Forbord

Dr.ing.

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 68
Privat telefon: +47 74 82 14 42
Mobil: +47 934 49 761
E-post: Magnar.Forbord@bygdeforskning.no

Magnar Forbord sin forskning spenner vidt, fra reiseliv i distriktene og næringsetablering innen bioenergi til eiendomsforhold i landbruket, rekruttering og offentlig landbruksforvaltning. Han har publisert analyser av landbruksorganisasjonenes syn på rekruttering i landbruket, faktorer for etablering av bioenergiproduksjon, virkninger av boplikt og sammenlignet gårdsturismen i Norge og Alpene. Doktoravhandlingen (2003) handler om oppbygging av nye industrielle nettverk for gårdsmat og lokal foredling.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner

2014