Svein Frisvoll

PhD (geografi)

Foto - [navn]
Stilling: Forskningsleder/Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 65
Mobil: +47 402 12 862
E-post: svein.frisvoll@bygdeforskning.no

Svein Frisvoll har doktorgrad i geografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Frisvoll arbeider i skjæringsfeltet mellom natur, samfunn, forestillinger og sosiale handlinger, og han forsker innenfor særlig tre fagfelt: ruralt rom, regioner og natur/-ressursforvaltning. Frisvolls arbeid med ruralt rom inkluderer studier av bygdeturismens kommodifisering og konsum av bygda. Sentralt i dette arbeidet er forestillinger om autentisitet, makt og sosiale handlinger. Frisvoll forsker også på kommunesammenslåinger. Sentralt i Frisvolls interesse for kommuner og regioner er betydningen av identitet og tilhørighet, interkommunale samarbeid og regional utvikling. Frisvolls har også forsket på natur-/ressursforvaltning, særlig verneforvaltning og havbruk.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

2015

Paper

Andre faglige publikasjoner

2014