Nytt prosjekt: Aktiviteter for personer med demens

Behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens er økende. Nå skal alle aspekter ved et slikt tilbud forskes på.

Nyhetsbilde Foto: Colourbox

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet leder prosjektet. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Norsk senter for bygdeforskning og Norsk institutt for bioøkonomi er partnere. Prosjektet går over en periode på fire år.

Les mer på NMBU sine hjemmesider .

Foto - Brit Logstein
Brit Logstein
Cand.polit (helsefremmende arbeid)

Telefon: +47 73 82 01 84
Send e-post - Se profil
Foto - Maja Farstad
Maja Farstad
Phd (sosiologi)

Telefon: +47 73 82 01 72
Send e-post - Se profil
Foto - Marit S. Haugen
Marit S. Haugen
Dr.polit. (sosiologi)

Telefon: +47 73 82 01 76
Send e-post - Se profil
Foto - Jostein Vik
Jostein Vik
Dr.polit. (statsvitenskap)

Telefon: +47 73 82 01 70
Send e-post - Se profil