Vi søker etter Seniorutredere

Vil du være med å utvikle et nytt og spennende utredningsteam sammen med oss? På grunn av stor etterspørsel etter utredningsoppdrag og ambisjoner om ytterligere vekst på utrednings- og utviklingsarbeid, søker vi etter nye medarbeidere for å bygge opp et utredningsteam i Oslo/Trondheim.

Nyhetsbilde Foto: Bygdeforskning

Seniorutredere

Utdannelse

 • Samfunnsfaglig utdannelse, minimum mastergrad
 • Sterk interesse for rurale problemstillinger og muligheter innenfor ett eller flere av følgende hovedområder:
  • Kommunal- og regionalutvikling , spenningsfeltet sentrum og periferi,
   samhandling bygd og by, distriktspolitikkens konsekvenser
  • Ressursforvaltning , klima, miljø, landskap, utmark, areal
  • Næringsutvikling , landbruk, havbruk, foretaksøkonomi, verdikjeden for mat og fiber, bioøkonomi, landbrukspolitikk, internasjonal handel, verdiskapingsanalyser

Erfaring

 • Gode resultater fra analyse- og utredningsarbeid
 • Gjerne fra konsulentbransjen
 • Gjerne praksis fra offentlig forvaltning og/eller større relevant næringsvirksomhet

Egenskaper

 • Evner å utvikle ny relevant kunnskap med god samfunns- og virksomhetsnytte
 • God på å skaffe nye utredningsprosjekter
 • Gode samarbeidsevner med forskere og brukere
 • God på brukerrelevant formidling av ny kunnskap
 • Liker å delta i samfunnsdebatten

Arbeidssted

 • Trondheim eller Oslo-området etter nærmere avtale

 

Bygdeforskning har bedriftshytte for sine ansatte og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn etter kvalifikasjoner.

 

For mer informasjon, kontakt:

forskningsleder Svein Frisvoll tlf 73 59 05 12, svein.frisvoll@bygdeforskning.no

forskningsleder Katrina Rønningen tlf 73 59 18 99, katrina.ronningen@bygdeforskning.no

direktør Harald A. Lein, tlf 90 74 79 27, harald.lein@bygdeforskning.no

Søknadsfristen har gått ut.

Foto - Harald A. Lein
Harald A. Lein

Telefon: +47 73 82 01 64
Send e-post - Se profil
Foto - Svein Frisvoll
Svein Frisvoll
PhD (geografi)

Telefon: +47 73 82 01 65
Send e-post - Se profil
Foto - Katrina Rønningen
Katrina Rønningen
Dr.polit. (geografi)

Telefon: +47 73 82 01 66
Send e-post - Se profil