R-5/16 - Trender i norsk landbruk 2016. Frekvensrapport

Sammendrag PDF Pris: Kr. C,- Kjøp

Trender i norsk landbruk (Trendundersøkelsen) er en postal spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning hvert annet år. Undersøkelsen er blitt gjennomført i 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 og nå i 2016. Årets undersøkelse er dermed den åttende i rekken. Målet er å få etablert en kvantitativ database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. I denne rapporten presenteres resultatene fra Trender i norsk landbruk 2016. Det er i all hovedsak gjort i form av ukommenterte frekvenstabeller. Disse gir en oversikt over hvordan deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene for hvert spørsmål.

Antall
Firma
Navn
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
SPAM KODE
Skriv inn koden: 41